การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย


การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย 

 คลังความรู้  ความรู้ด้านการประมง

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

   ในปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่า ปลาดุกลูกผสมอุย-เทศหรือบิ๊กอุยนัั้น เป็นที่นิยมเลี้ยงของเกษตรกร เนื่องจากเล้ยงง่ายมีการเจริญเติบโตรวดเร็ว อีกทั้งทนทานต่อโรคและสภาพแวดล้อมได้ดี และเป็นที่นิยมบริโภคของประชาชนเนื่องจากมีรสชาติดีมีราคาถูก และเป็นอาหารโปรตีนที่ย่อยได้ง่าย

ปัจจัยจำเป็นที่ต้องใช้

1.การศึกษาความรู้ในเรื่องของชนิดปลาที่จะเลี้ยง

2.การเลือกทำเลที่เหมาะสมในการสร้างบ่เลี้ยงปลา

3.แหล่งน้ำที่จะใช้ในการเลี้ยงปลา

4.บ่อดิน หรือซีเมนต์

5.แหลางพันธุ์ปลา

6.แหล่งอาหาร

7.สภาพแวดล้อมอื่นๆ อาทิ เส้นทางคมนาคม ตลาด แรงงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

  การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยเพื่อให้ได้ขนาดตามที่ตลาดต้องการนั้น สามารถเลี้ยงได้ทั้งบ่อดินและบ่อซีเมนต์โดยมีขั้นตอนการเลี้ยงดังนี้

1.การปล่อยลูกปลา

ลูกปลาขนาด 1-3 เซนติมเตร ควรปล่อย 40-100 ตัวต่อตารางเมตร ขึ้นอยู่กับชนิดอาหาร ขนาดบ่อ และระบบการเปลี่ยนถ่ายน้ำ ปกติอัตราการปล่อยเลี้ยงประมาณ 50 ตัวต่อตารางเมตร ใช้น้ำยาฟอร์มาบินใส่ในบ่อเลี้ยง อัตราความเข้มข้น 30 ส่วนในล้าน(3ลิตรต่อน้ำ 100 ตัน)

2.การให้อาหาร

ในวันที่ปล่อยลูกปลายังไม่ต้องการให้อาหาร ควรเริ่มให้ในวันรุ่งขึ้น โดยให้อาหารผสมคลุกน้ำปั้นเป็นก้อนให้กินวันละ 2 ครั้งหว่านให้กินทั่วบ่อ โดยเฉพาะบริเวณบ่อ เมื่อโตขึ้นสามารถให้กินอาหารเม็ดหรือจะให้อาหารเสริมชนิดต่างๆ เช่น ไส้ไก่ เศษขนมปัง เศษเส้นหมี่ เศษเลือดหมู เลือดไก่ เศษอาหารต่างๆ แต่ควรระวังเรื่องคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงด้วย เมื่อเลี้ยงปลาได้ประมาณ 3-4 เดือน จะได้น้ำหนักตัวประมาณ 200-400 กรัม ผลผลิตที่ได้ 10-14 ตันต่อไร่ อัตรารอดตาย 40-70 เปร์เซ็นต์