งบทดลอง สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564...

งบทดลอง

 เผยเเพร่: 2021-08-05  |   ข่าววันที่: 2021-08-05  |  84 ครั้ง


รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564...

งบทดลอง

 เผยเเพร่: 2021-07-06  |   ข่าววันที่: 2021-07-06  |  87 ครั้ง


งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564...

งบทดลอง

 เผยเเพร่: 2021-06-04  |   ข่าววันที่: 2021-06-04  |  102 ครั้ง


งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564


  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • การรับแจ้งสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (745)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (730) ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ผู้มีไว้ในครอบครอง ซากของสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์น้ำ ตามบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดส.. (631) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (611) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมเกษตรอินทรีย์.. (567) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่.. (551) การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดราชการในช่วงเทศกรานต์ ประจำปี 2563.. (539) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมินสมรรนะในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัน.. (532) ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำบ้านปลาส้ม.. (507) การเพาะพันธุ์ปลานิล.. (504)