ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา  

ข่าว

 เผยเเพร่: 2017-04-11  |   ข่าววันที่: 2017-04-11 |  อ่าน: 268 ครั้ง
 

11 เมษายน 2560 นายชวพจน์ นกหนู ประมงจังหวัดยะลา ได้มอบหมายให้ นาย วริทธิ๋ธร  จันทนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยนายอามีเน๊าะ มะหมัด ประมงอำเภอยะหา รับผิดชอบพื้นที่อำเภอกาบัง เข้าร่วมกิจกรรม และจัดฐานบริการประชาชนในการจัดงานวันถ่ายเทคโนโลยี (Field Day) ปี 2560 ณ ศาลาเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านสี่สิบ ม.5 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา ในการนี้ ได้เน้นย้ำให้ความรู้เกษตรกรเรื่อง การทำอาหารปลาโดยใช้วัสดุจากท้องถิ่นเพื่อช่วยลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

 


  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,834)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,380) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (951) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (883) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (837) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (787) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (782) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (773) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (750) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (747) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (685) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (658) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (646) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (624) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (618) แบบฟอร์มคำขอ.. (599) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (587) ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา .. (586) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (574) เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ(กุ้งก้ามกราม)ในแหล่งน้ำ.. (567)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000