ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ “หนึ่งใจ...เดียวกัน” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ “หนึ่งใจ...เดียวกัน” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ 

ข่าว

 เผยเเพร่: 2017-04-11  |   ข่าววันที่: 2017-04-11 |  อ่าน: 278 ครั้ง
 

 11 เมษายน 2560  นายชวพจน์ นกหนู ประมงจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางสาวกาญจนา กาญจนมิตร  ประมงอำเภอบันนังสตา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ “หนึ่งใจ...เดียวกัน”  มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมี นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิลาเคิลออฟไลฟ์ เป็นผู้แทนพระองค์ พระราชทานถุงยังชีพจำนวน 500 ถุง ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

 จากนั้น ประมงจังหวัดยะลา ได้เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านประมงประจำอำเภอ และพบปะให้คำแนะนำเกษตรกรที่มารับบริการด้านประมง ณ สำนักงานประมงอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 

 


  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,834)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,378) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (950) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (875) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (835) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (785) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (780) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (770) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (749) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (743) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (684) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (656) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (646) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (622) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (613) แบบฟอร์มคำขอ.. (595) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (585) ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา .. (584) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (572) เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ(กุ้งก้ามกราม)ในแหล่งน้ำ.. (565)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000