ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 

ข่าว

 เผยเเพร่: 2017-04-03  |   ข่าววันที่: 2017-03-31 |  อ่าน: 284 ครั้ง
 

31 มีนาคม 2560  นายชวพจน์ นกหนู ประมงจังหวัดยะลา นำเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดยะลา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นได้เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี2560 ณ อาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานพิธี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน


  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,774)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,341) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (891) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (826) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (799) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (747) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (736) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (704) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (681) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (665) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (652) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (632) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (610) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (574) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (574) แบบฟอร์มคำขอ.. (564) ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา .. (551) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (541) ติดตามศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.).. (526) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (524)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000