ตรวจเยี่ยมติดตามเกษตรกร

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

ตรวจเยี่ยมติดตามเกษตรกร 

ข่าว

 เผยเเพร่: 2017-03-01  |   ข่าววันที่: 2017-03-01 |  อ่าน: 393 ครั้ง
 

 ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางบุษราคัม หมื่นสา ประมงอำเภอเมืองยะลา ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำแก่เกษตรกร ม.๘ บ้านบุดีฮีเลย์ ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา  โดยได้แนะนำวิธีการปรับปรุงคุณภาพนำ้ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยให้มีสภาพน้ำเหมาะแก่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ต่อไป  


  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,942)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,453) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (1,126) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (1,052) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (970) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (959) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (957) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (874) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (866) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (838) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (755) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (734) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (733) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (730) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (727) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (707) เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ(กุ้งก้ามกราม)ในแหล่งน้ำ.. (702) แบบฟอร์มคำขอ.. (697) รณรงค์คัดแยกขยะ.. (696) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (665)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000