สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น


สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕..คลิก

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ หน่วยงานกรมประมงจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วยสำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ขอนแก่น ร่วมกับเทศบาลตำบลลำน้ำพอง

จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณบึงปากถุงเทียว เทศบาลตำบลลำน้ำพอง ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล โดยได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลากินพืชจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ตัว ปลาบึก จำนวน ๑๙๑ ตัว กุ้งก้ามกราม จำนวน ๓๐,๐๐๐ ตัว รวมทั้งสิ้น ๓๓๐,๑๙๑ ตัว ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/ผู้แทนหัวหน้าส่วนระดับอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน จิตอาสา นักเรียนและประชาชนชาวตำบลลำน้ำพอง ร่วมกิจกรรมในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำฯ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร และเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในเเหล่งน้ำธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี สำหรับปลากินพืช ปลาบึก และกุ้งก้ามกราม ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น และขอนแก่นฟาร์มปลา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น

    รายละเอียด ถนน กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  email  khonkaenfisheriesoffice@gmail.com  โทรศัพท์ 043-246030  FAX 043-246030  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6