หน่วยงานกรมประมงจังหวัดขอนแก่น ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูพันธ์ุปลาไทยและเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์

 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น


หน่วยงานกรมประมงจังหวัดขอนแก่น ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูพันธ์ุปลาไทยและเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ หน่วยงานกรมประมงจังหวัดขอนแก่น ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูพันธ์ุปลาไทยและเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์..คลิก

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจือเขื่อนอุบลรัตน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ประมงอำเภออุบลรัตน์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาไทย ได้แก่ ปลาพรมหัวเหม็น

ปลากาดำ ปลาสร้อยขาว รวมจำนวน ๑๕๔,๐๐๐ ตัว และกุ้งก้ามกราม ๕,๐๐๐ ตัว ลงในเขตอนุรักษ์บ้านภูเขาวง ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ เพื่อฟื้นฟูพันธุ์ปลาไทยและเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ โดยมีคณะกรรมการชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำบ้านภูเขาวง ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น

    รายละเอียด ถนน กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  email  khonkaenfisheriesoffice@gmail.com  โทรศัพท์ 043-246030  FAX 043-246030  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6