เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับตัวแทนกลุ่มเกษตรกร ผู้เลี้ยงปลาในกระชังในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์

 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น


เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับตัวแทนกลุ่มเกษตรกร ผู้เลี้ยงปลาในกระชังในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์        วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ นายไชยวัฒน์รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายบุญเกิด โสมปัดทุม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย ประมงอำเภอภูเวียง และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับตัวแทนกลุ่มเกษตรกร ผู้เลี้ยงปลาในกระชังในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ในเรื่องการประกาศกำหนดเขตพื้นที่อนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในกระชัง แนวทางการดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ โดยยึดฐานข้อมูลการจดแจ้งข้อมูลการเลี้ยงตามมาตรา ๑๗๕ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพิกัดกระชังเลี้ยงปลาในเขตพื้นที่อนุญาตร่วมกับ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ขอนแก่นวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ นายไชยวัฒน์รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายบุญเกิด โสมปัดทุม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย ประมงอำเภอภูเวียงและเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ในเรื่องการประกาศกำหนดเขตพื้นที่อนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในกระชัง แนวทางการดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ โดยยึดฐานข้อมูลการจดแจ้งข้อมูลการเลี้ยงตามมาตรา ๑๗๕ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพิกัดกระชังเลี้ยงปลาในเขตพื้นที่อนุญาตร่วมกับ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ขอนแก่น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอำเภอแวงใหญ่ ร่วมต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในการเยี่ยมชมและสอบถาม...  216     วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน...  137  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนาย...  131  วิสัยทัศน์และพันธกิจหน่วยงาน   105  เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับตัวแทนกลุ่ม...  104  ประกาศจังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเส...  104  วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐น. นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น...  94  วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้...  84  ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและแนวทางการปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพและส่...  78  ITA   75


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น

     ถนน กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000    khonkaenfisheriesoffice@gmail.com   043-246030   043-246030   แฟนเพจ