ประมงจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีสมุทรสาคร

 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น


ประมงจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีสมุทรสาคร              วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต ๑๒ มอบหมายให้นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีสมุทรสาคร โดยเทศกาลอาหารทะเลและของดีสมุทรสาครจัดขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการอาหารทะเลสด-แห้งตลอดจนอาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป ผู้ผลิตสินค้า OTOP สินค้าเกษตร วิสาหกิจชุมชน สินค้าวัฒนธรรม สินค้า GI ของจังหวัดสมุทรสาครให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและจับคู่ธุรกิจการค้ากับนักธุรกิจในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ลานกิจกรรม ตลาดต้นตาล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอำเภอแวงใหญ่ ร่วมต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในการเยี่ยมชมและสอบถาม...  167   ประชาสัมพันธ์ : รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมการอบรม ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการ...  161  วันที่ ๒๔ - ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น มอบหมาย...  144  วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๑ ตำบล ...  119    วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน...  111  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนาย...  88  เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับตัวแทนกลุ่ม...  86  พิธีถวายพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา...  85  วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐น. นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น...  82  วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายบ...  81

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น

     ถนน กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000    khonkaenfisheriesoffice@gmail.com   043-246030   043-246030   แฟนเพจ