วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายบุญเกิด โสมปัดทุม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ และแนวทางการปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนให้กับชุมชนอนุรักษ์สัตว์น้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น


วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายบุญเกิด โสมปัดทุม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ และแนวทางการปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนให้กับชุมชนอนุรักษ์สัตว์น้ำ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายบุญเกิด โสมปัดทุม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ระดับพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ และแนวทางการปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนให้กับชุมชนอนุรักษ์สัตว์น้ำ บ้านภูเขาวง ณ ศาลาประชาคม บ้านภูเขาวง หมู่ ๑๐ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่นร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนฯโดยมีนายกฤษฎา คำประชม หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น นายสมศักดิ์ ทองหลุน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น และนายเมธัส ศรีชาลีผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น, นายอธิวัฒน์ กิติพชยพัชร ประมงอำเภออุบลรัตน์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอำเภอแวงใหญ่ ร่วมต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในการเยี่ยมชมและสอบถาม...  165   ประชาสัมพันธ์ : รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมการอบรม ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการ...  160  วันที่ ๒๔ - ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น มอบหมาย...  143  วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๑ ตำบล ...  119    วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน...  110  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนาย...  87  เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับตัวแทนกลุ่ม...  86  พิธีถวายพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา...  83  วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายบ...  81  วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐น. นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น...  81

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น

     ถนน กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000    khonkaenfisheriesoffice@gmail.com   043-246030   043-246030   แฟนเพจ