วันที่ ๒๔ - ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายบุญเกิด โสมปัดทุม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และคณะ ดำเนินการขนย้ายสัตว์น้ำบริเวณหน้าประตูระบายน้ำเขื่อนอุบลรัตน์

 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น


วันที่ ๒๔ - ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายบุญเกิด โสมปัดทุม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และคณะ ดำเนินการขนย้ายสัตว์น้ำบริเวณหน้าประตูระบายน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หก.บจป. พร้อม ปอ.บ้านแฮด, ปอ.หนองเรือ, ปอ.อุบลรัตน์, ปอ.กระนวน และ จนท.สนง. ได้รับมอบหมายจาก ปจ.ขอนแก่น ในการดำเนินการขนย้ายสัตว์น้ำบริเวณหน้าประตูระบายน้ำ โดยร่วมกับ ศปจ.ขอนแก่น, หน่วยป้องกันและปราบปรามฯ, ศพจ.ขอนแก่น, ศพจ.อุดรธานี, ศพจ.เลย, ศพจ.ชัยภูมิ และจนท.โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ ปฏิบัติขนย้ายพันธุ์สัตว์น้ำในช่วงปิดประตูระบายน้ำบริเวณท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งเป็นเขตที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ ทำการขนย้ายพันธุ์ปลาลงแม่น้ำพองด้วยรางปล่อยปลา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอำเภอแวงใหญ่ ร่วมต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในการเยี่ยมชมและสอบถาม...  165   ประชาสัมพันธ์ : รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมการอบรม ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการ...  160  วันที่ ๒๔ - ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น มอบหมาย...  144  วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๑ ตำบล ...  119    วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน...  110  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนาย...  87  เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับตัวแทนกลุ่ม...  86  พิธีถวายพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา...  83  วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายบ...  81  วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐น. นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น...  81

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น

     ถนน กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000    khonkaenfisheriesoffice@gmail.com   043-246030   043-246030   แฟนเพจ