๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธี จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น


๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธี จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์       เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กรมบัญชีกลางนำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ ๘ จำนวน ๖๐ คน จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ "ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อชุมชน" ณ อ่างเก็บน้ำห้วยเตย ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น หน่วยป้องกันและปราบปรามประมง น้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ ผู้นำชุมชนตำบลท่พระปล่อยพันธุ์ปลากินพืช จำนวน ๓๐๑,๐๐๐ ตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุน
จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธ์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี และพันธุ์ปลาบึกจากกลุ่มผู้เข้าอบรมฯ จำนวน ๘๐ ตัว และมีกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อชุมชน โดยตัวแทนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง ๗ กลุ่ม โดยมี นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง  เป็นประธานในพิธี
 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอำเภอแวงใหญ่ ร่วมต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในการเยี่ยมชมและสอบถาม...  165   ประชาสัมพันธ์ : รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมการอบรม ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการ...  160  วันที่ ๒๔ - ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น มอบหมาย...  143  วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๑ ตำบล ...  119    วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน...  110  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนาย...  87  เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับตัวแทนกลุ่ม...  86  พิธีถวายพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา...  83  วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายบ...  81  วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐น. นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น...  81

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น

     ถนน กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000    khonkaenfisheriesoffice@gmail.com   043-246030   043-246030   แฟนเพจ