ประมงอุบลฯ ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูล และถ่ายทำวีดีโอสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ประจำปี 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


ประมงอุบลฯ ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูล และถ่ายทำวีดีโอสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ประจำปี 2565 ประมงอุบลฯ ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูล และถ่ายทำวีดีโอสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ประจำปี 2565..คลิก

ประมงอุบลฯ ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูล และถ่ายทำวีดีโอสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ประจำปี 2565

วันนี้ (22 สิงหาคม 2565) เวลา 08.30 นางสาวศริรัตน์ อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
พร้อมด้วย นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี       ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูล และถ่ายทำวีดีโอสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง สาขาการแปรรูปสัตว์น้ำ 
ประจำปี 2565 สำหรับเตรียมความพร้อมในการนำเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับเขต  ณ บ้านเลขที่109/1 หมู่ที่ 5 ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับการลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูล และถ่ายทำวีดีโอสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ในวันนี้ เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนตามหัวข้อที่ กำหนด 5 หัวข้อ ดังนี้ 1. ความคิดริเริ่ม 2. ความสามารถในการบริหารและจัดการสถาบัน 3.บทบาท และการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบัน และ 5. การทำกิจกรรมด้านสาธารณะประโยชน์ และการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในการดำเนินงานดังกล่าวได้รับความร่วมมือจาก นางสุภาพร คำเมฆ ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสว่างวีระวงศ์ และสมาชิกในกลุ่ม เป็นอย่างดี ทำให้การทำงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

และในโอกาสเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงปลานิลในกระชัง ที่ส่งจำหน่ายให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสว่างวีระวงศ์ เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตปลานิลสมุนไพรแดดเดียวด้วย

#สำนักงานประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์
#กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
#สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ประมงอุบลฯ ประชุมกลุ่มย่อยหัวหน้ากลุ่ม เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาในภาพรวมของสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ประมงอุบลฯ ประชุมกลุ่มย่อยหัวหน้ากลุ่ม เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาในภาพรวมของสำนักงา... จำนวนผู้อ่าน 535  ประมงอุบลฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานวัน สหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ประมงอุบลฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานวัน สหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 424 ประมงอุบลฯ เตรียมสถานที่เพื่อจัดแสดงนิทรรศการด้านการประมงในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2566 ประมงอุบลฯ เตรียมสถานที่เพื่อจัดแสดงนิทรรศการด้านการประมงในงานเกษตรอีสานใต้ ประจ... จำนวนผู้อ่าน 391 เจ้าหน้าที่ประมงอุบล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงาน saraban กรมประมง  เจ้าหน้าที่ประมงอุบล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงาน saraban กรมประมง   จำนวนผู้อ่าน 234 ประมงเขื่องใน บูรณางานร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ พิจารณาคัดเลือกกำนันตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน ประมงเขื่องใน บูรณางานร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ พิจารณาคัดเลือกกำนันตำบล... จำนวนผู้อ่าน 216 ประมงอุบลฯ ร่วมจัดนิทรรศการเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประมงอุบลฯ ร่วมจัดนิทรรศการเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรี... จำนวนผู้อ่าน 208 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินงบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ 2566  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพ... จำนวนผู้อ่าน 200 ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้นที่เเม่น้ำโขงครั้งที่ 1/2566 ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้นที่เเม่น้... จำนวนผู้อ่าน 200 ประมงอุบล ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตการเลี้ยงปลานิลในกระชัง ในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร ประมงอุบล ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตการเลี้ยงปลานิลในกระชัง ในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาห... จำนวนผู้อ่าน 197 ประมงอุบลฯ ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันพาข้าวเมืองอุบลฯ มีปลาแซ่บหลาย ครั้งที่ 1 ประมงอุบลฯ ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันพาข้าวเมืองอุบลฯ มีปลาแซ่บหลาย ครั้งที่ 1  จำนวนผู้อ่าน 196


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

    รายละเอียด 48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000  email  ubonfisheries.f@hotmail.com  โทรศัพท์ 045243033  FAX 045243033  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6