ประมงอุบลฯ ลงพื้นที่ถ่ายทำวิดีโอ เพื่อประกอบการตัดสินการประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ระดับเขต ปี 65

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


ประมงอุบลฯ ลงพื้นที่ถ่ายทำวิดีโอ เพื่อประกอบการตัดสินการประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ระดับเขต ปี 65 ประมงอุบลฯ ลงพื้นที่ถ่ายทำวิดีโอ เพื่อประกอบการตัดสินการประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ระดับเขต ปี 65

วันนี้ (22 สิงหาคม 2565 ) เวลา 10.00 น. นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยนางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัด ลงพื้นที่ถ่ายทำวิดีโอ สำหรับประกอบการตัดสินการประกวดเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ระดับเขต ปี 2565 ณ ศูนย์ศพก.เครือข่ายด้านการประมง ปี 2562 รายนายวรรณภา นาคูณ บ้านเลขที่ 101 หมู่ 1 ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

 นายวรรณภา นาคูณ ประกอบอาชีพทำฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชัง บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งสิ้นจำนวน 90 กระชัง ภายในฟาร์มมีการใช้อุปกรณ์ เครื่องวัดอุณหภูมิ และค่าออกซิเจนละลายในน้ำในรอบวัน โดยส่งผลตรวจสอบผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตผ่านมือถือแบบอัติโนมัติ ( IOT ) และระบบเติมออกซิเจนในน้ำ โดยใช้เครื่องเติมอากาศแบบเครื่องยนต์เบนซิน

ทั้งนี้ ยังมีการรวมกลุ่มชมรมผู้เลี้ยงปลากระชังเขื่อนสิรินธรรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดทำอีเอ็มบอลจากเชื้อปม. 1 กรมประมง เพื่อบำบัดของเสียบริเวณเลี้ยงปลากระชัง  และยังแบ่งปันให้ท่าแพอาหารพัทยาน้อยอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร นำไปใช้บำบัดน้ำด้วย

และในปี 2565 นายวรรณภา นาคูณ ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (Role Model) นอกจากนี้ยังนำความรู้ที่ได้จากประสบการณ์มาถ่ายทอดให้กับเกษตรกรผู้มาเยี่ยมชมฟาร์มด้วยความเต็มใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

#เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 65
#กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
#สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอุบลฯ ประชุมกลุ่มย่อยหัวหน้ากลุ่ม เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาในภาพรวมของสำนักงา...  408   ประมงอุบลฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานวัน สหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566   392  ประมงอุบลฯ เตรียมสถานที่เพื่อจัดแสดงนิทรรศการด้านการประมงในงานเกษตรอีสานใต้ ประจ...  350  ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์จัดทำประชาคม ผู้ประสบอุทกภัยด้านการ...  269  ประมงอำเภอสิรินธร เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯ ด้านประมง จากพายุโ...  234  ประมงอุบลฯ เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯ ด้านประมง หลังน้ำลด   203  ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมประชุมส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนันผู้ใหญ่บ้าน สาร...  185  ประมงอำเภอนาจะหลวย เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สมเด...  142  ประมงจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอวารินชำราบให้กำลังใ...  140  ประมงอุบล ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตการเลี้ยงปลานิลในกระชัง ในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาห...  139


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ