ประมงอำเภอวารินชำราบ ติดตามตรวจเยี่ยม และประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ในเขตอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


 ประมงอำเภอวารินชำราบ ติดตามตรวจเยี่ยม และประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ในเขตอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  ประมงอำเภอวารินชำราบ ติดตามตรวจเยี่ยม และประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ในเขตอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี                                            
 วันที่ 18 เมษายน 2565 นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์  ประมงอำเภอวารินนชำราบ   ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังในเขตเทศบาลวารินชำราบและกุดปลาขาว ม.9 ตำบลบุ่งไหม  อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี     โดยประสานผู้นำในพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง เตรียมความพร้อมเอกสารหลักฐานในการยื่นคำขออนุญาตเลี้ยงปลาในกระชังภายในห้วงเวลาที่กำหนด ( เริ่ม 18 เมษายน ถึง 17 มิถุนายน 2565 ) ซึ่ง ณ ปัจจุบันสถานการณ์โรคโควิด -19 ยังแพร่ระบาดมากในพื้นที่ อำเภอวารินชำราบ และสถานที่รับคำขอ สำนักงานประมงอำเภอวารินชำราบ คับแคบ ประมงอำเภอวารินชำราบ จึงประสานผู้นำให้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาเตรียมความพร้อมเอกสารในการยื่นคำขอให้เรียบร้อย และจะนัดหมายวันในการให้บริการรับคำขอในพื้นที่อีกครั้งในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม  2565 นี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ประมงอำเภอวารินชำราบ ติดตามตรวจเยี่ยม และประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระช...  311   ประมงอุบลฯ ตรวจคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น และสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับจัง...  311  ประมงอุบล น้อมนำแนวพระราชดำริ ดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านยางน...  276  บูรณางานเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 10...  246  ประมงอำเภอสิรินธร บริการให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแหลมทอง   245  ประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ...  241  ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เยี่ยมชมเขตพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ในแม่น้ำมูลหน้า...  234  ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมให้บริการบันทึกถ้อยคำราษฎรที่ประกอบอาชีพประมง และได้รับผลก...  231  ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลหลักฐาน และตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เก...  230  กลุ่มส่งเสริมฯ เดินหน้า ศึกษานวัตกรรม เลี้ยงปลาดุกระบบ Biofloc เพื่อต่อยอดส่งเสร...  223


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ