ประมงอุบล..!!   ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงการประเมินผลงานระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการและนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานประมงจังหวัด ผ่าน Application Zoom 

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


ประมงอุบล..!!   ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงการประเมินผลงานระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการและนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานประมงจังหวัด ผ่าน Application Zoom  

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประมงอุบล..!!   ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงการประเมินผลงานระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการและนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานประมงจังหวัด ผ่าน Application Zoom 
วันนี้ (18 เมษายน 2565) เวลา 13.00 น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลงานระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการและนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานประมงจังหวัด ผ่าน Application Zoom โดยมีนายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานในการจัดประชุม
การประชุมครั้งนี้ ประธานมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
 1.ประกาศ อ.ก.พ. กรมประมง เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ในสังกัดกรมประมง
 2.คำสั่งราชการบริหารส่วนกลาง ที่ 2/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการและนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ สำนักงานประมงจังหวัด
และมีเรื่องพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางและขั้นตอนการเสนอผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งต้ังในการดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการและนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ

#กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
#สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต...  289   ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมเปิดกิจกรรมอบรมทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ...  251  การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.กลุ่มจังหวัด) เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศ...  248  ประมงอุบลฯ รวมพลังจัดนิทรรศการด้านการประมง เนื่องในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี   233  ยิ่งใหญ่ ประมงอุบลฯ เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดม...  231  ประมงอำเภอโพธิ์ไทร “ประชุม ศจพ.อ. โพธิ์ไทร ครั้งที่ 3/2565 ”   217  ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการส่งเสริมอาชี...  211  ประมงอุบลฯ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิ...  203  กิจกรรมการปล่อยพันธุ์ปลานวลจันทร์เทศ จำนวน 500,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่...  202  การลงพื้นที่สำรวจเกษตรกรโครงการศึกษาระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการประเมินผลผลิตการประม...  198


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ