ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมงานจิตอาสาร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโขงเจียมเพื่อร่วมกันพัฒนาครัวเรือนยากจนบ้านบะไห ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมงานจิตอาสาร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโขงเจียมเพื่อร่วมกันพัฒนาครัวเรือนยากจนบ้านบะไห ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม 

ข่าวประชาสัมพันธ์


 วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.จ่าเอกศักดา สมศรี ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมงานจิตอาสาร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโขงเจียมเพื่อร่วมกันพัฒนาครัวเรือนยากจนบ้านบะไห ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม โดยสำนักงานประมงอำเภอโขงเจียมสนับสนุนให้เลี้ยงปลาดุกในกระชังบก วันนี้ปรับพื้นที่ที่จะวางกระชังบก เรียบร้อย  โดยมีนายอุดมศักดิ์ นวลศิริ นายอำเภอโขงเจียมเป็นประธาน  ซึ่งทางสำนักงานประมงอำเภอโขงเจียม จะนำกระชัง และปลาดุก พร้อมอาหารปลา นำมามอบให้ทีหลัง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต...  289   ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมเปิดกิจกรรมอบรมทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ...  251  การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.กลุ่มจังหวัด) เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศ...  248  ประมงอุบลฯ รวมพลังจัดนิทรรศการด้านการประมง เนื่องในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี   233  ยิ่งใหญ่ ประมงอุบลฯ เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดม...  231  ประมงอำเภอโพธิ์ไทร “ประชุม ศจพ.อ. โพธิ์ไทร ครั้งที่ 3/2565 ”   217  ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการส่งเสริมอาชี...  211  ประมงอุบลฯ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิ...  203  กิจกรรมการปล่อยพันธุ์ปลานวลจันทร์เทศ จำนวน 500,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่...  202  การลงพื้นที่สำรวจเกษตรกรโครงการศึกษาระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการประเมินผลผลิตการประม...  198


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ