ประมงจังหวัดอุบล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจให้กลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำมูล ในช่วงฤดูแล้ง

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


ประมงจังหวัดอุบล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจให้กลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำมูล ในช่วงฤดูแล้ง ประมงจังหวัดอุบล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจให้กลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำมูล ในช่วงฤดูแล้ง

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. นายศุภกิตติ์  ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายสุวิทย์ พัชนี นักวิชาการประมง ลงพื้นที่พบปะตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจให้กลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำมูล บ้านโพธิ์ศรี ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงสร้างการรับรู้แนวทางการปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ในช่วงฤดูแล้ง เพื่อลดความเลี่ยง ป้องกันการสูญเสีย ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังดังกล่าวมีผู้เลี้ยงจำนวน 18 ราย

 โดยตัวเเทนกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังกล่าวว่า ช่วงนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังเริ่มทะยอยจับปลาขึ้นจำหน่ายก่อนเข้าสู่ฤดูแล้ง และพักการเลี้ยงในช่วงฤดูแล้ง เพื่อลดภาวะความเสี่ยง และป้องกันความสูญเสียจากปลาตาย เนื่องจากช่วงฤดูแล้งคุณภาพน้ำไม่ค่อยเหมาะสม น้ำนิ่งไม่มีการหมุนเวียนถ่ายเท สภาวะแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้เกษตรกรเห็นความสำคัญและปรับเปลี่ยนการเสี้ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

ทั้งนี้ หากเกษตรกรมีปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาในกระชังสามารถปรึกษาขอคำแนะนำได้จากประมงอำเภอในพื้นที่ หรือสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี  

“เลี้ยงปลากระชังเชิงพานิชย์ สร้างเศรษฐกิจให้อุบล”

#กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
#สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี
#กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอำเภอวารินชำราบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส...  312   “แหนแดง” พืชน้ำมหัศจรรย์    292  “สำนักงานประมงอำเภอสิรินธร บูรณาการปฏิบัติงาน ร่วมกับปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอสิริ...  268  การประชุมให้ความช่วยเหลือชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล   257  ส่งเสริมอุบลฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (...  253  ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ...  253  ประมงอุบลฯ ตรวจคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น และสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับจัง...  246   ประมงอำเภอวารินชำราบ ติดตามตรวจเยี่ยม และประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระช...  245  “สำนักงานประมงอำเภอสิรินธร บูรณาการปฏิบัติงาน ร่วมกับปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอสิริ...  228   ประมงอำเภอเดชอุดม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎร หมู่ 4 หมู่ 27 บ้านสมสะอาดและ หมู่...  225


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ