ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอโขงเจียม

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอโขงเจียม 

ข่าวประชาสัมพันธ์


สำนักงานประมงอำเภอโขงเจียม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.จ่าเอกศักดา สมศรี ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอโขงเจียม เวลา 13.30 ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโขงเจียม ณ ห้องประชุมอำเภอโขงเจียม โดยมีนายวินิจ เทพนิต นายอำเภอโขงเจียม เป็นประธาน ซึ่งประมงอำเภอได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารด้านการประมงเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและช่วยประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวต่อไปเพื่อให้เกษตรกรได้รับทราบดังนี้              
1. แนวทางการปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง  
2. การปรับปรุงและการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ( ทบ.1) ปี 2565      
3.การสมัครจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำสด และสินค้าสัตว์น้ำแปรรูปผ่านเว็บไซต์  "FISHERIES SHOP"                      
4.ระเบียบ กรมประมง เรื่องการขออนุญาตทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้ผิดไปจากสภาพที่เป็นอยู่            
5.แจ้งเตือนชาวประมงในแม่น้ำโขง ให้ผูกมัดเรือและอุปกรณ์ทำการประมงให้ดีเพราะช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำในแม่น้ำโขงอาจจะเกิดความเสียหายกับชาวประมงได้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ประมงอำเภอวารินชำราบ ติดตามตรวจเยี่ยม และประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระช...  319   ประมงอุบลฯ ตรวจคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น และสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับจัง...  313  ประมงอุบล น้อมนำแนวพระราชดำริ ดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านยางน...  278  บูรณางานเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 10...  249  ประมงอำเภอสิรินธร บริการให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแหลมทอง   247  ประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ...  246  ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เยี่ยมชมเขตพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ในแม่น้ำมูลหน้า...  236  ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลหลักฐาน และตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เก...  232  กลุ่มส่งเสริมฯ เดินหน้า ศึกษานวัตกรรม เลี้ยงปลาดุกระบบ Biofloc เพื่อต่อยอดส่งเสร...  229   ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นดอนชีพันธุ์ปลา บ้านดอนชี ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมั...  221


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ