ประมงอำเภอโพธิ์ไทรร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร ชั้น 2

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


ประมงอำเภอโพธิ์ไทรร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร ชั้น 2 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 2 กุมภาพันธ์  2565
น.ส.ปวริศา บุตรนามท้าว
ประมงอำเภอโพธิ์ไทรร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2565โดยมีนายเขมราฐ ขัมภรัตน์ นายอำเภอโพธิ์ไทร? ? เป็นประธานการประจำเดือน คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ(กบอ) และหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร ชั้น 2

ซึ่งในวันนี้ประมงอำเภอได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการประมงให้ที่ประชุมได้รับทราบและช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข่าวสารโดยทั่วถึงกัน ดังนี้
    1. แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังการเลี้ยงสัตว์น้ำการในช่วงแล้ง(อาทิตย์)
    2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ำ
    3.การเลี้ยงสัตว์ป่าคุ้มครอง ชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ (จระเข้)(จระเข้)
    4. การส่งเสริมการจัดทำตลาดรูปแบบใหม่ ภายใต้ชื่อ Fisheries Shop 
    5.ประชาสัมพันธ์ "เลี้ยงนํ้าเพื่อสร้างอาหารธรรมชาติ" โครงการ กุ้งฝอย หอยขม ปูนา และสัตว์นํ้าพื้นถิ่น 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ประมงอำเภอวารินชำราบ ติดตามตรวจเยี่ยม และประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระช...  318   ประมงอุบลฯ ตรวจคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น และสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับจัง...  313  ประมงอุบล น้อมนำแนวพระราชดำริ ดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านยางน...  278  บูรณางานเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 10...  249  ประมงอำเภอสิรินธร บริการให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแหลมทอง   247  ประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ...  246  ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เยี่ยมชมเขตพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ในแม่น้ำมูลหน้า...  236  ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลหลักฐาน และตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เก...  232  กลุ่มส่งเสริมฯ เดินหน้า ศึกษานวัตกรรม เลี้ยงปลาดุกระบบ Biofloc เพื่อต่อยอดส่งเสร...  229   ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นดอนชีพันธุ์ปลา บ้านดอนชี ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมั...  221


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ