พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 

ข่าวกิจกรรม+บทความ


เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 โดยมี นายมีศักด์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เข้ารับรางวัล ณ ห้อง รอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 อิมแพค เมืองทองธานี ในปีนี้มีการถ่ายทอดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meetingzoom) ภายหลังจากรับรางวัล อธิบดีกรมประมงได้เดินทางมามอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 โดยมีผู้แทนชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการฯ เข้ารับรางวัลดังกล่าว ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  หารือแนวทางการพัฒนาระบบงานบริการกรมประมงเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ งานบริการ ค...  149   ความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการในระบบ Citizen.info ปี 2564   134  การประชุมหารือแนวทางการดำเนินการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐาน GAP ภายใต้โครงการวิเคราะห...  125  การประชุม คณะทำงานพิจารณาการสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 1/2565   125  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPI...  119  การประชุมหารือการปรับปรุงการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4...  117  ประชุมหารือการพัฒนางานบริการการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบ1)ผู้ประกอบการ (ทบ2)และผู้ท...  109  ประชุมหารือการพัฒนางานบริการระบบรับรองมาตรฐาน GAP เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้โค...  104  ประชุมคณะทำงานติดตามการพัฒนาระบบราชการของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   97  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของกร...  97


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

     เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900      adgfish@gmail.com   02-5620590   02-5796729   แฟนเพจ