เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เดินทางไปศึกษาดูงานที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เดินทางไปศึกษาดูงานที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี 

ข่าวกิจกรรม+บทความ


เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เดินทางไปศึกษาดูงานที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี ในช่วงบ่ายเดินทางไปสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดระยอง และในวันที่ 11 กันยายน 2563 ศึกษาดูงานที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงระยอง ประมงจังหวัด หัวหน้าด่าน หัวหน้าศูนย์ และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การประชุม คณะทำงานปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกใน...  290   การประชุมการปรับปรุงการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ ของกรมประมง ครั้งที่ ...  275  การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงกรมประมง ครั้งที่ 1/2565   233  รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 คลิก   220  การประชุมหารืองานบริการ E-Service ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) พืช ประมง ป...  201  การประชุมคณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2565   196  ข้อมูลสำหรับเขียน PMQA   192  ความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการในระบบ Citizen.info ปี 2564   97  หารือแนวทางการพัฒนาระบบงานบริการกรมประมงเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ งานบริการ ค...  96  การประชุม คณะทำงานพิจารณาการสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 1/2565   95

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

     เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900      adgfish@gmail.com   02-5620590   02-5796729   แฟนเพจ