การพัฒนาสมรรถนะองค์การ

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

การพัฒนาสมรรถนะองค์การ 

บทความหน้าหลัก

 เผยเเพร่: 2020-04-05  |   ข่าววันที่: 2020-04-05 |  อ่าน: 458 ครั้ง
 

รายงานลักษณะสำคัญองค์การ

 • รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ปี 2564 คลิก
 • รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ปี 2562 คลิก
 • รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ปี 2561 คลิก
 • รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ปี 2559 คลิก
 • รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ปี 2558 คลิก

แผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ

 • แผนและผลการพัฒนาสมรรถนะองค์การกรมประมง ปี 2556 คลิก
 • แผนและผลการพัฒนาสมรรถนะองค์การกรมประมง ปี 2557 คลิก
 • แผนและผลการพัฒนาสมรรถนะองค์การกรมประมง ปี 2558 คลิก

 Tags

 •  Hits 10 อันดับ
 • คู่มือสำหรับประชาชน (กรมประมง).. (2,521)  ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง.. (2,379) ตัวชี้วัดผู้บริหาร : ระดับความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2/2563.. (2,063) ประกาศกรมประมง เรื่องแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) .. (2,033) กพร.จัดสัมมนา หลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการประเมินระบบบริหารของกรมประมง โดยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)”.. (2,025) ภารกิจ.. (1,800) ประกาศกรมประมง เรื่องการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร.. (1,730) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน.. (1,584) การมอบนโยบายของอธิบดีกรมประมง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์.. (1,476) บันทึกสรุปการหารือการให้คำปรึกษาและข้อคิดเห็นในการพัฒนาการบริหารงานกรมประมง.. (1,424)

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

   เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900