" การประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำปี 2565 "

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


" การประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำปี 2565 " 

ข่าวกิจกรรม+บทความ


 

?? ประกาศ ประกาศ ? ?? กพร. ขอเชิญชวนเข้าร่วม...

" การประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำปี 2565 "

???? ชิงรางวัล 4 ประเภท ได้แก่

?? รางวัลผลงานนวัตกรรม

?? รางวัลผลงานสร้างสรรค์งานบริการ

?? รางวัล Smart DOF Officers

?? รางวัลหน่วยงานดีเด่น

?? สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 19 สิงหาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ?? กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง

?? โทรศัพท์ : 02-562-0590 ต่อ 7714 - 7717

?? หมายเหตุ ?? ทุกหน่วยงานจะต้องจัดส่งผลงาน รางวัลประเภท Smart DOF Officers และ รางวัลประเภทหน่วยงานดีเด่น

 

 

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การประกวด  แบบฟอร์มใบสมัคร และวิธีส่งผลงานเข้าประกวด

โครงการประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำปี 2565 คลิก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 คลิก   583   Q&A ไขข้อข้องใจ พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์   230  กลุ่มพัฒนาระบบบริหารหารือร่วมกับผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อร่วมจัดทำตัว...  163  รางวัล Best Practice กรมประมง   130  การประชุมสัมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) หัวข้อ"ชุดความคิดใหม่ (New M...  120  การประชุมพิจารณาการจัดทำแบบประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (ตัวชี้วัดหมวด 7)   112  การประชุมคณะทำงานพิจารณาการรับรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 2/2565   108  กรมประมง รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับก้าวหน้า   106  รวมข่าว กรมประมง…ปลื้ม ติด Top 10 รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม?...  96  การประชุมเพื่อทดลองใช้งานระบบการยื่นคำขอออนไลน์ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบ.1) การ...  89


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

     เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900      adgfish@gmail.com   02-5620590   02-5796729   แฟนเพจ