ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำบ้านปลาส้ม

 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำบ้านปลาส้ม 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-11-11  |   ข่าววันที่: 2020-11-10 |  อ่าน: 461 ครั้ง
 

วันที่10 พฤศจิกายน 2563 นางสุจิตรา. สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางดวงแข. อังศุภานิช หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย จนท.ของสำนักงานฯ ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำบ้านปลาส้ม ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว. โดยมีการแปรรูปสัตว์น้ำ เช่น ปลานิลร้า. ปลาส้ม ไข่ปลาส้ม  กำลังผลิตวันละ 200-300 กก. พร้อมโดยใช้นวัตกรรมเครื่องฉีดเกล็ดปลาแทนการขอดเกล็ดด้วยมือ ทำให้มีความสะอาด ประหยัดเวลา และประหยัดแรงงาน ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่แพ็คขายส่งให้กับรถเร่ ทุกวัน

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (694)  การรับแจ้งสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (674) ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ผู้มีไว้ในครอบครอง ซากของสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์น้ำ ตามบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดส.. (600) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (578) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่.. (531) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมเกษตรอินทรีย์.. (527) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมินสมรรนะในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัน.. (506) การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดราชการในช่วงเทศกรานต์ ประจำปี 2563.. (494) การเพาะพันธุ์ปลานิล.. (473) ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำบ้านปลาส้ม.. (461)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

     เลขที่ 2 ถนนเทศบาล 18 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000