ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำบ้านปลาส้ม

 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว


ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำบ้านปลาส้ม 



วันที่10 พฤศจิกายน 2563 นางสุจิตรา. สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางดวงแข. อังศุภานิช หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย จนท.ของสำนักงานฯ ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำบ้านปลาส้ม ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว. โดยมีการแปรรูปสัตว์น้ำ เช่น ปลานิลร้า. ปลาส้ม ไข่ปลาส้ม  กำลังผลิตวันละ 200-300 กก. พร้อมโดยใช้นวัตกรรมเครื่องฉีดเกล็ดปลาแทนการขอดเกล็ดด้วยมือ ทำให้มีความสะอาด ประหยัดเวลา และประหยัดแรงงาน ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่แพ็คขายส่งให้กับรถเร่ ทุกวัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

     เลขที่ 2 ถนนเทศบาล 18 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000    fpo-sakaew@dof.in.th   037241729   037242773   แฟนเพจ