ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มทักษะเสริมสร้างศักยภาพและสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด

 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มทักษะเสริมสร้างศักยภาพและสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-11-16  |   ข่าววันที่: 2020-11-15 |  อ่าน: 195 ครั้ง
 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางดวงแข อังศุภานิช หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย นางสาวสมจิตร์ ฤทธิ์กลาง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มทักษะเสริมสร้างศักยภาพและสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด จำนวน 20 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมเศรษฐกิจ ตามแนวพระราชปณิธาน กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (684)  การรับแจ้งสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (664) ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ผู้มีไว้ในครอบครอง ซากของสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์น้ำ ตามบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดส.. (598) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (569) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่.. (524) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมเกษตรอินทรีย์.. (514) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมินสมรรนะในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัน.. (501) การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดราชการในช่วงเทศกรานต์ ประจำปี 2563.. (486) การเพาะพันธุ์ปลานิล.. (466) งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562.. (457)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

     เลขที่ 2 ถนนเทศบาล 18 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000