ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 เผยเเพร่: 2018-08-14  |   ข่าววันที่: 2018-10-08 |  อ่าน: 281 ครั้ง
 


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • การรับแจ้งสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (378)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (283) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (281) ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ผู้มีไว้ในครอบครอง ซากของสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์น้ำ ตามบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดส.. (270) ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง การรับสมัครบุคคลากรเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสระแก้ว.. (243) งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561.. (217) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน".. (204) งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561.. (192) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ (ปลาตะเพียนขาว).. (178) สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว.. (178) งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561.. (170) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. (151) งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562.. (149) สนับสนุนปัจจัยการผลิต โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (145) จัดนิทรรศการด้านการประมงและสาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำ.. (142) งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561.. (140) รื้อถอนทำลายของกลางผู้กระทำความผิดพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558.. (137) สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว.. (133) ให้ความรู้เกษตรกรเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (129) สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว.. (128)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

     เลขที่ 2 ถนนเทศบาล 18 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000