งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-08-10  |   ข่าววันที่: 2018-10-08 |  อ่าน: 220 ครั้ง
 

งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • การรับแจ้งสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (379)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (285) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (283) ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ผู้มีไว้ในครอบครอง ซากของสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์น้ำ ตามบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดส.. (271) ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง การรับสมัครบุคคลากรเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสระแก้ว.. (243) งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561.. (220) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน".. (206) งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561.. (193) สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว.. (180) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ (ปลาตะเพียนขาว).. (179) งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561.. (170) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. (153) งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562.. (150) สนับสนุนปัจจัยการผลิต โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (148) จัดนิทรรศการด้านการประมงและสาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำ.. (142) งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561.. (141) รื้อถอนทำลายของกลางผู้กระทำความผิดพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558.. (140) สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว.. (135) สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว.. (130) ให้ความรู้เกษตรกรเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (130)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

     เลขที่ 2 ถนนเทศบาล 18 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000