ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 เผยเเพร่: 2018-09-14  |   ข่าววันที่: 2018-09-14  |  129 ครั้งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 เผยเเพร่: 2018-08-14  |   ข่าววันที่: 2018-10-08  |  155 ครั้ง  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • การรับแจ้งสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (246)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (155) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (129) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน".. (127) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ (ปลาตะเพียนขาว).. (110) งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561.. (110) งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561.. (100) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. (93) งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561.. (87) สนับสนุนปัจจัยการผลิต โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (85) รื้อถอนทำลายของกลางผู้กระทำความผิดพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558.. (83) แนวทางการปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง.. (77) งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561.. (65) งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561.. (65) งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562.. (65) งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562.. (59) งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561.. (57) ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4/2562.. (53) กิจกรรมส่งเสริมเชื่อมโยงการตลาดแปลงใหญ่ปลานิลสระแก้ว.. (49) ประเมินคัดเลือกศูนย์ฯเครือข่ายด้านการประมงต้นแบบจังหวัดสระแก้ว.. (49)