ลงพื้นที่เก็บข้อมูล

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-02-19  |   ข่าววันที่: 2021-02-19 |  อ่าน: 99 ครั้ง
 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย ลงพื้นที่เข้าเก็บข้อมูลผลผลิตสัตว์น้ำ โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ปีงบประมาณ 2563 ในเขตพื้นที่ ตำบลจอมศรี ตำบลนาซ่าว ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน และตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย รวมทั้งสิ้น 17 ราย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย ที่อยู่ 412 หมู่ที่ 2 ถนน เชียงคาน-ปากชม ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110