ตรวจประเมินมาตรฐานขั้นปลอดภัย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

ตรวจประเมินมาตรฐานขั้นปลอดภัย 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-02-19  |   ข่าววันที่: 2021-02-19 |  อ่าน: 109 ครั้ง
 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย เข้าตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานสัตว์น้ำขั้นปลอดภัย ในโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ซึ่งเป็น เกษตรกรรายใหม่ จำนวน 7 ราย ในเขตพื้นที่ ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ทั้งนี้ได้ทำการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ เพื่อหาสารตกค้างและตรวจวัดคุณภาพน้ำ สำหรับการประเมิน

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย ที่อยู่ 412 หมู่ที่ 2 ถนน เชียงคาน-ปากชม ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110