ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 3/6 ประจำเดือนมิถุนายน 2560


ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 3/6 ประจำเดือนมิถุนายน 2560 


วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่

ถวายในหลวง ร.9 ในเขตพื้นที่ ต.ปากตม อ.ปากชม จ.เลย