จัดฝึกอบรมเยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

จัดฝึกอบรมเยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-02-16  |   ข่าววันที่: 2021-02-16 |  อ่าน: 126 ครั้ง
 

วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย จัดฝึกอบรมหลักสูตร เยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการประมงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จำนวนเยาวชนที่เข้าร่วม 18 ราย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย ในการฝึกอบรมมีการให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีการทัศนศึกษาดูงาน ฟาร์มเลี้ยงปลานิลในกระชัง แม่น้ำโขง

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย ที่อยู่ 412 หมู่ที่ 2 ถนน เชียงคาน-ปากชม ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110