ลงพื้นที่ชี้แจ้งโครงการ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

ลงพื้นที่ชี้แจ้งโครงการ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-02-16  |   ข่าววันที่: 2021-02-16 |  อ่าน: 97 ครั้ง
 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดเลย ลงพื้นที่ชี้แจงโครงการ และเข้าให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำครั้งที่ 1 เรื่องการเตรียมบ่อ และการอนุบาลลูกปลา พร้อมทั้งตรวจคุณภาพน้ำ แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map) ในเขตพื้นที่ หมู่ 2, 3 และหมู่ 4 ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย รวมทั้งสิ้น 16 ราย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย ที่อยู่ 412 หมู่ที่ 2 ถนน เชียงคาน-ปากชม ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110