สนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรทฤษฎีใหม่

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย


สนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรทฤษฎีใหม่ 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดเลย สนับสนุนปัจจัยการผลิต (พันธุ์สัตว์น้ำ) ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง เป็นชนิดปลาตะเพียนขาว และปลายี่สกเทศจำนวน 2,000 ตัว/ราย และสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำ 20 กิโลกรัม/ราย ซึ่งเป็นเกษตรกรรายเดิม ปี 2560-2562 ในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5ประสาน) ที่ได้รับการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 60 ราย ในเขตพื้นที่ อำเภอวังสะพุง อำเภอภูหลวง อำเภอเอราวัณ และอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย ที่อยู่ 412 หมู่ที่ 2 ถนน เชียงคาน-ปากชม ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110     Loeiinland2018@gmail.com   042821076   042821913