สนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านการประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

สนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านการประมง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-07-14  |   ข่าววันที่: 2021-07-14 |  อ่าน: 64 ครั้ง
 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดเลย สนับสนุนปัจจัยการผลิต (พันธุ์สัตว์น้ำ) ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง เป็นชนิดปลาตะเพียนขาวและปลายี่สกเทศจำนวน 2,000 ตัว/ราย และสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำ 20 กิโลกรัม/ราย ซึ่งเป็นเกษตรกรรายเดิม ปี 2560-2562 ในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5ประสาน) ที่ได้รับการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 45 ราย ในเขตพื้นที่ อำเภอผาขาว อำเภอภูกระดึง และอำเภอปากชม จังหวัดเลย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย ที่อยู่ 412 หมู่ที่ 2 ถนน เชียงคาน-ปากชม ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110