ประเมินผลจับสัตว์น้ำ ธนาคารสัตว์น้ำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย


ประเมินผลจับสัตว์น้ำ ธนาคารสัตว์น้ำ 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ศููนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย และสำนักงานประมงจังหวัดเลย

ลงพื้นที่สุ่มวางข่าย เพื่อวัดขนาดของการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ ที่ปล่อยเลี้ยง ในบ่อโครงการธนาคารสินค้าเกษตร

ที่หนองกุดโง้งฟากเลย (ชุมชนฟากเลย) ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย ที่อยู่ 412 หมู่ที่ 2 ถนน เชียงคาน-ปากชม ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110     Loeiinland2018@gmail.com   042821076   042821913