การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ "สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2

 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง


การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ "สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2 

ข่าวกิจกรรม


วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมทูน่า ชั้น 6 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ "สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2" แก่ผู้แทนสำนักงานประมงจังหวัดชายทะเล ทั้ง 22 จังหวัดและสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพฯ ผ่านระบบ Video Conference เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการดำเนินโครงการสินเชื่อฯ สำหรับการให้บริการพี่น้องชาวประมงได้อย่างถูกต้อง

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2   736   กองนโยบายและแผนพัฒนการประมงขอแสดงความยินดีกับบุคลากร   136  ประมาณการการค้าสินค้าประมงของไทย ปี 2565   129  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   105  กองนโยบายและแผนพัฒนการประมงขอแสดงความยินดีกับบุคลากร   90  การประชุม เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับจัดทำรายงานการความก้าวหน้าการต่อต้านการประมงผิด...  81  ประกาศกรมประมง   80  รายงานสถานการณ์แนวโน้มตลาดปลานิลของประเทศจีนปี 2559-2564   79  การประชุมร่วมกับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา   69  การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 6/2565   68


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

     ชั้น 5-6 อาคารปรีดากรรณสูต    strategynew2013@gmail.com   0 2561 4739   แฟนเพจ