จำหน่ายสินค้าประมงของร้าน Fisherman Shop ในงานประกวดปลาสวยงาม ณ ตลาดปลาจตุจักร

 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ


จำหน่ายสินค้าประมงของร้าน Fisherman Shop ในงานประกวดปลาสวยงาม ณ ตลาดปลาจตุจักร วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2565 นางกนกพรรณ ศรีมโนภาษ ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ประมง และเจ้าหน้าที่ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ได้นำผลิตภัณฑ์ประมงที่ผลิตโดยกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ เช่น ปลาเชียง ปลาดุกแดดเดียว ข้าวเกรียบปลา น้ำปลาร้า แหนมปลา ผงโรยข้าวจากปลานิล มาจำหน่ายภายใต้ชื่อร้าน Fisherman Shop ของกรมประมง ภายในงานประกวดปลาสวยงาม ณ ตลาดปลาจตุจักร ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 24-27 มีนาคม 2565 และวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2565 โดยกิจกรรมนี้เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าประมงเพิ่มขึ้น รวมถึงผู้บริโภคได้รับสินค้าที่ดีมีคุณภาพที่ผ่านการคัดสรรจากกรมประมง ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจในสินค้าประมงเป็นอย่างมาก และกองฯ จะนำสินค้ามาจำหน่ายอีกครั้งในงานวันที่ 3 เมษายน 2565

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร   734   รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง (update)   233  ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง   222  ประกาศกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิ...  216  ร่วมเปิดร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen   211  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร   202  ร่วมพิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen   170  โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานความร้อนจากแหล่งอื่น   143  ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการสูญเสียและการทิ้งอาหาร ระหว่างกระบวนการแปรรูป ขนส่ง และจำห...  80  ผลิตภัณฑ์ประมงกับภาชนะบรรจุปิดสนิท   78


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

     50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    ftdd@fisheries.go.th   02 940 6130-45   02 940 6200   แฟนเพจ