เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืดและศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานสัตว์น้ำจืดและดร.ชวลิต วิทยานนท์ ออกสำรวจความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำในบริเวณทะเลสาบสงขลา

 กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด

เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืดและศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานสัตว์น้ำจืดและดร.ชวลิต วิทยานนท์ ออกสำรวจความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำในบริเวณทะเลสาบสงขลา 

ข่าว1

 เผยเเพร่: 2021-05-05  |   ข่าววันที่: 2021-03-22 |  อ่าน: 155 ครั้ง
 

วันที่ 22-24 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืดและศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานสัตว์น้ำจืดและดร.ชวลิต วิทยานนท์ ออกสำรวจความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำในบริเวณทะเลสาบสงขลา เขตจังหวัดสงขลาและพัทลุง โดยพบชนิดพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำมากกว่า 40 ชนิด

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • โครงการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำประจำถิ่น และสัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์ .. (913)  ห้องปฏิบัติการจีโนมสัตว์น้ำ และธนาคารดีเอ็นเอ.. (693) โครงการเฝ้าระวังสัตว์น้ำต่างถิ่น.. (399) ห้องเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำอ้างอิง.. (375) กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด.. (337) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (309) กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จัดประชุมคณะกรรมการด้านความหลากหลายและด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของกรมประมง ครั้ง.. (218) กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด.. (206) banner2.. (193) เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืดและศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานสัตว์น้ำจืดและดร.ชวลิ.. (155)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด

     50 กรมประมง ตึกปรีดากรรณสูตรชั้น6 เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900