เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืดและศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานสัตว์น้ำจืดและดร.ชวลิต วิทยานนท์ ออกสำรวจความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำในบริเวณทะเลสาบสงขลา

 กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด


เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืดและศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานสัตว์น้ำจืดและดร.ชวลิต วิทยานนท์ ออกสำรวจความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำในบริเวณทะเลสาบสงขลา 

ข่าว1


วันที่ 22-24 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืดและศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานสัตว์น้ำจืดและดร.ชวลิต วิทยานนท์ ออกสำรวจความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำในบริเวณทะเลสาบสงขลา เขตจังหวัดสงขลาและพัทลุง โดยพบชนิดพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำมากกว่า 40 ชนิด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!