วันที่ 14 พ.ค. 2564 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดได้เข้าตรวจสอบชนิดพันธุ์จระเข้น้ำจืด (Crocodylus siamensis) ที่เลี้ยงไว้ในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ จำนวน 15 ตัว

 กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด

วันที่ 14 พ.ค. 2564 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดได้เข้าตรวจสอบชนิดพันธุ์จระเข้น้ำจืด (Crocodylus siamensis) ที่เลี้ยงไว้ในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ จำนวน 15 ตัว 

ข่าว1

 เผยเเพร่: 2021-05-17  |   ข่าววันที่: 2021-05-14 |  อ่าน: 42 ครั้ง
 

วันที่ 14 พ.ค. 2564 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดได้เข้าตรวจสอบชนิดพันธุ์จระเข้น้ำจืด (Crocodylus siamensis) ที่เลี้ยงไว้ในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ จำนวน 15 ตัวโดยการจำแนกลักษณะภายนอกและเก็บเลือดเพื่อตรวจดีเอ็นเอ ภายใต้โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์จระเข้ในบึงบอระเพ็ด และในแหล่งธรรมชาติอื่น


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • โครงการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำประจำถิ่น และสัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์ .. (892)  ห้องปฏิบัติการจีโนมสัตว์น้ำ และธนาคารดีเอ็นเอ.. (667) โครงการเฝ้าระวังสัตว์น้ำต่างถิ่น.. (393) ห้องเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำอ้างอิง.. (365) กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด.. (333) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (301) กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จัดประชุมคณะกรรมการด้านความหลากหลายและด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของกรมประมง ครั้ง.. (207) กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด.. (204) banner2.. (190) เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืดและศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานสัตว์น้ำจืดและดร.ชวลิ.. (145)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด

     50 กรมประมง ตึกปรีดากรรณสูตรชั้น6 เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900