กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จัดประชุมคณะกรรมการด้านความหลากหลายและด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของกรมประมง ครั้งที่ 1/2564

 กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด

กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จัดประชุมคณะกรรมการด้านความหลากหลายและด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของกรมประมง ครั้งที่ 1/2564  

ข่าว1

 เผยเเพร่: 2021-05-05  |   ข่าววันที่: 2021-04-08 |  อ่าน: 207 ครั้ง
 

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จัดประชุมคณะกรรมการด้านความหลากหลายและด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของกรมประมง ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมโดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างแก้ไขกฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตให้นำเข้า ส่งออก นำผ่าน เพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครอง รวมทั้งมีการพิจารณาการขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำชนิดต่างๆ หารือถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด้านความหลากหลายและด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของกรมประมง เพื่อสร้างความเข้าใจ และวางแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • โครงการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำประจำถิ่น และสัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์ .. (892)  ห้องปฏิบัติการจีโนมสัตว์น้ำ และธนาคารดีเอ็นเอ.. (667) โครงการเฝ้าระวังสัตว์น้ำต่างถิ่น.. (393) ห้องเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำอ้างอิง.. (365) กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด.. (333) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (301) กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จัดประชุมคณะกรรมการด้านความหลากหลายและด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของกรมประมง ครั้ง.. (207) กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด.. (204) banner2.. (190) เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืดและศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานสัตว์น้ำจืดและดร.ชวลิ.. (145)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด

     50 กรมประมง ตึกปรีดากรรณสูตรชั้น6 เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900