ผู้แทนกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และคณะผู้เชี่ยวชาญ กรมประมง ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือระดับประเทศ เรื่อง การจัดทำร่างรายงานฉบับสุดท้ายของอุปสรรคทางปลาผ่านและโครงการชลประทานที่เป็นมิตรต่อปลาในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง

 กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด

ผู้แทนกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และคณะผู้เชี่ยวชาญ กรมประมง ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือระดับประเทศ เรื่อง การจัดทำร่างรายงานฉบับสุดท้ายของอุปสรรคทางปลาผ่านและโครงการชลประทานที่เป็นมิตรต่อปลาในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง 

โฆษณาประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-03-23  |   ข่าววันที่: 2021-03-23 |  อ่าน: 98 ครั้ง
 

ผู้แทนกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และคณะผู้เชี่ยวชาญ กรมประมง ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือระดับประเทศ เรื่อง การจัดทำร่างรายงานฉบับสุดท้ายของอุปสรรคทางปลาผ่านและโครงการชลประทานที่เป็นมิตรต่อปลาในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Guideline to Prioritizing Existing Fish Passage Barriers and Create Fish Friendly Irrigation Structure in the Lower Mekong Basin) เพื่อนำเสนอรายงานประเทศ รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อร่างเอกสารฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว จัดโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นผู้แทนกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และคณะผู้เชี่ยวชาญ กรมประมง ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือระดับประเทศ เรื่อง การจัดทำร่างรายงานฉบับสุดท้ายของอุปสรรคทางปลาผ่านและโครงการชลประทานที่เป็นมิตรต่อปลาในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Guideline to Prioritizing Existing Fish Passage Barriers and Create Fish Friendly Irrigation Structure in the Lower Mekong Basin) เพื่อนำเสนอรายงานประเทศ รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อร่างเอกสารฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว จัดโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • โครงการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำประจำถิ่น และสัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์ .. (909)  ห้องปฏิบัติการจีโนมสัตว์น้ำ และธนาคารดีเอ็นเอ.. (686) โครงการเฝ้าระวังสัตว์น้ำต่างถิ่น.. (396) ห้องเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำอ้างอิง.. (371) กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด.. (336) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (307) กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จัดประชุมคณะกรรมการด้านความหลากหลายและด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของกรมประมง ครั้ง.. (212) กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด.. (206) banner2.. (193) เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืดและศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานสัตว์น้ำจืดและดร.ชวลิ.. (154)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด

     50 กรมประมง ตึกปรีดากรรณสูตรชั้น6 เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900