กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ร่วมกับสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ออกสำรวจกุ้งเครย์ฟิชที่ระบาดในบึงพระราม 9

 กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด

กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ร่วมกับสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ออกสำรวจกุ้งเครย์ฟิชที่ระบาดในบึงพระราม 9 

โฆษณาประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-03-23  |   ข่าววันที่: 2021-03-23 |  อ่าน: 134 ครั้ง
 

วันที่ 19 มึค.64 กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ร่วมกับสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ออกสำรวจกุ้งเครย์ฟิชที่ระบาดในบึงพระราม 9 และประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนในพื้นที่ทราบว่า''การปล่อยกุ้งเครย์
ฟิชรวมถึงสัตว์น้ำต่างถิ่นอื่นลงสู่แหล่งน้ำ เป็นการกระทำที่ผิดกฏหมายทำลายสัตว์น้ำพื้นเมืองและระบบนิเวศ'' ซึ่งจากการสำรวจพบการแพร่ระบาดของสัตว์น้ำต่างถิ่น จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ ปลาซัคเกอร์ ปลาหมอฟลามิงโก ปลาหมอฟลาวเวอร์ฮอร์น ปลานิล และกุ้งเครย์ฟิช โดยเฉพาะหมอฟลาวเวอร์ฮอร์น เป็นสัตว์ต่างถิ่นที่พบแพร่ระบาดจำนวนมากวันที่ 19 มึค.64 กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ร่วมกับสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ออกสำรวจกุ้งเครย์ฟิชที่ระบาดในบึงพระราม 9 และประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนในพื้นที่ทราบว่า''การปล่อยกุ้งเครย์
ฟิชรวมถึงสัตว์น้ำต่างถิ่นอื่นลงสู่แหล่งน้ำ เป็นการกระทำที่ผิดกฏหมายทำลายสัตว์น้ำพื้นเมืองและระบบนิเวศ'' ซึ่งจากการสำรวจพบการแพร่ระบาดของสัตว์น้ำต่างถิ่น จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ ปลาซัคเกอร์ ปลาหมอฟลามิงโก ปลาหมอฟลาวเวอร์ฮอร์น ปลานิล และกุ้งเครย์ฟิช โดยเฉพาะหมอฟลาวเวอร์ฮอร์น เป็นสัตว์ต่างถิ่นที่พบแพร่ระบาดจำนวนมาก

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • โครงการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำประจำถิ่น และสัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์ .. (909)  ห้องปฏิบัติการจีโนมสัตว์น้ำ และธนาคารดีเอ็นเอ.. (686) โครงการเฝ้าระวังสัตว์น้ำต่างถิ่น.. (396) ห้องเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำอ้างอิง.. (371) กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด.. (336) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (307) กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จัดประชุมคณะกรรมการด้านความหลากหลายและด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของกรมประมง ครั้ง.. (212) กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด.. (206) banner2.. (193) เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืดและศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานสัตว์น้ำจืดและดร.ชวลิ.. (154)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด

     50 กรมประมง ตึกปรีดากรรณสูตรชั้น6 เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900