กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ร่วมกับสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ออกสำรวจกุ้งเครย์ฟิชที่ระบาดในบึงพระราม 9

 กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด


กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ร่วมกับสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ออกสำรวจกุ้งเครย์ฟิชที่ระบาดในบึงพระราม 9 

โฆษณาประชาสัมพันธ์


วันที่ 19 มึค.64 กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ร่วมกับสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ออกสำรวจกุ้งเครย์ฟิชที่ระบาดในบึงพระราม 9 และประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนในพื้นที่ทราบว่า''การปล่อยกุ้งเครย์
ฟิชรวมถึงสัตว์น้ำต่างถิ่นอื่นลงสู่แหล่งน้ำ เป็นการกระทำที่ผิดกฏหมายทำลายสัตว์น้ำพื้นเมืองและระบบนิเวศ'' ซึ่งจากการสำรวจพบการแพร่ระบาดของสัตว์น้ำต่างถิ่น จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ ปลาซัคเกอร์ ปลาหมอฟลามิงโก ปลาหมอฟลาวเวอร์ฮอร์น ปลานิล และกุ้งเครย์ฟิช โดยเฉพาะหมอฟลาวเวอร์ฮอร์น เป็นสัตว์ต่างถิ่นที่พบแพร่ระบาดจำนวนมากวันที่ 19 มึค.64 กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ร่วมกับสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ออกสำรวจกุ้งเครย์ฟิชที่ระบาดในบึงพระราม 9 และประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนในพื้นที่ทราบว่า''การปล่อยกุ้งเครย์
ฟิชรวมถึงสัตว์น้ำต่างถิ่นอื่นลงสู่แหล่งน้ำ เป็นการกระทำที่ผิดกฏหมายทำลายสัตว์น้ำพื้นเมืองและระบบนิเวศ'' ซึ่งจากการสำรวจพบการแพร่ระบาดของสัตว์น้ำต่างถิ่น จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ ปลาซัคเกอร์ ปลาหมอฟลามิงโก ปลาหมอฟลาวเวอร์ฮอร์น ปลานิล และกุ้งเครย์ฟิช โดยเฉพาะหมอฟลาวเวอร์ฮอร์น เป็นสัตว์ต่างถิ่นที่พบแพร่ระบาดจำนวนมาก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด

     50 กรมประมง ตึกปรีดากรรณสูตรชั้น6 เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900     infbio6@gmail.com   025620494