เสริมสร้างการมีส่วนร่วม

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

เสริมสร้างการมีส่วนร่วม 

ข่าวส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนประมง


เสริมสร้างการมีส่วนร่วม..คลิก

 วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายสถิตย์ชลพันธ์ นายท้ายเรือ ส2 พร้อมเจ้าหน้าที่ รวม 7 นาย เข้าร่วมโครงการกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยร่วมกับเทศบาลตำบลภูดิน หน่วยงานราชการในเขตตำบลภูดินและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันทำความดีจิตอาสา เก็บกวาดขยะมูลฝอย ปลูกต้นทองอุไร บริเวณพื้นที่ ศาลาประชาคม หมู่บ้านสว่าง ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในการจัดโครงการกิจกรรมฯ (นายธนภัทร ณ ระนอง) การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายสถิตย์ชลพันธ์ นายท้ายเรือ ส2 พร้อมเจ้าหน้าที่ รวม 7 นาย เข้าร่วมโครงการกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยร่วมกับเทศบาลตำบลภูดิน หน่วยงานราชการในเขตตำบลภูดินและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันทำความดีจิตอาสา เก็บกวาดขยะมูลฝอย ปลูกต้นทองอุไร บริเวณพื้นที่ ศาลาประชาคม หมู่บ้านสว่าง ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในการจัดโครงการกิจกรรมฯ (นายธนภัทร ณ ระนอง) การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

    รายละเอียด 87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000  email  lampao501@gmail.com  โทรศัพท์ 043-840510  FAX 043-840510
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6