เสริมสร้างการมีส่วนร่วม

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

เสริมสร้างการมีส่วนร่วม 

ข่าวส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนประมง


เสริมสร้างการมีส่วนร่วม..คลิก

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายยอดชาย นาชัยเพชร เข้าร่วมกิจกรรมเปิดกีฬาสีดอกคูณเกม ประจำปี 2565 ณโรงเรียนเหล่าหลวงพิทยาคาร ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้สนับสนุนขนมของรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักกีฬา และมอบทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

    รายละเอียด 87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000  email  lampao501@gmail.com  โทรศัพท์ 043-840510  FAX 043-840510
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6