การบริหารจัดการ

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

การบริหารจัดการ 

ประชุมศูนย์ฯ และร่วมพัฒนาศูนย์ฯ


การบริหารจัดการ..คลิก

 วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ ร่วมทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ตามนโยบายของผู้บริหาร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

    รายละเอียด 87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000  email  lampao501@gmail.com  โทรศัพท์ 043-840510  FAX 043-840510
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6