เสริมสร้างการมีส่วนร่วม

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

เสริมสร้างการมีส่วนร่วม 

ข่าวส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนประมง


เสริมสร้างการมีส่วนร่วม..คลิก

  วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ 
มอบหมายให้ นางสาวพรรณวดี มุศิริ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และนายสถิตย์ ชลพันธ์ นายท้ายเรือ ส2 โดยร่วมกับประมงอำเภอวังสามหมอ และกำนันตำบลคำโคกสูง ลงพื้นที่บ้านแหลมทอง บ้านวังชัย บ้านท่าลาด ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี เพื่อมอบเสืัอ หมวก บัตรประจำตัว ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง) จำนวน 7 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมและได้รับการแต่งตั้งจากอธิบดีกรมประมง ทั้งนี้ ชปพ.ประมง จะได้ปฏิบัติงานสนับสนุนปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ แจ้งข่าวสารการทำประมงผิดกฎหมายในพื้นที่ และร่วมกันส่งเสริม อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

    รายละเอียด 87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000  email  lampao501@gmail.com  โทรศัพท์ 043-840510  FAX 043-840510
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6