เสริมสร้างการมีส่วนร่วม

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์


เสริมสร้างการมีส่วนร่วม 

ข่าวส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนประมง


 วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 นายวิระ จิตรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธ์ุ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม วันดินโลก ปี 2565 ณ สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ โดยมีอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายปราโมทย์  ยาใจ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการวันดินโลก วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 นายวิระ จิตรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธ์ุ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม วันดินโลก ปี 2565 ณ สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ โดยมีอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายปราโมทย์  ยาใจ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการวันดินโลก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

     87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000    lampao501@gmail.com   043-840510   043-840510